OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Mi smo Vrba Organic doo iz Beograda, Cara Iraklija 16, privredno društvo registrovano u registru privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 21898856, PIB:113609627. 

Naši kontakt podaci su:

Web adresa: www.bastica.rs

kontakt e-mejl: info@vrba.rs

kontakt telefon: +381616628568

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: Opšti uslovi) određuje uslove i odredbe korišćenja naše internet stranice www.bastica.rs (u daljem tekstu: bastica.rs servis) i definišu uslove kupovine, plaćanja, dostave i povrata odnosno reklamacije naših proizvoda.  

Značenje izraza:

 • Prodavac je Vrba Organic doo Beograd, sa sedištem u ulici Cara Iraklija 16. 
 • Kupac je svako fizičko i pravno lice koje zaključi ugovor o kupovini naših proizvoda. 
 • Korisnik bastica.rs servisa je svaki posetilac bastica.rs servisa koji internet stranicu www.bastica.rs koristi bilo u svrhu kupovine naših proizvoda ili dobijanja informacija o pojedinim našim proizvodima. 
 • Online kupovina je kupovina putem bastica.rs servisa.
 • Online kupac je kupac koji se registruje na bastica.rs servisu, odabere i naruči barem jedan proizvod preko bastica.rs servisa, a prethodno je štikliranjem odgovarajućeg prozora na bastica.rs servisu prihvatio ove Opšte uslove. 
 • Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između prodavca i kupca koji se smatra potrošačem u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva prodavca i kupca koji se smatra potrošačem, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.
 • Ugovor zaključen van poslovnih prostorija prodavca je svaki ugovor između prodavca i kupca koji se smatra potrošačem zaključen izvan poslovnih prostorija prodavca uz istovremeno fizičko prisustvo prodavca i potrošača; ugovor zaključen u poslovnim prostorijama prodavca ili putem sredstava komunikacije na daljinu, a o čijem zaključenju su vođeni pregovori izvan poslovnih prostorija prodavca uz istovremeno fizičko prisustvo prodavca i potrošača.

 1. PRIMENA OPŠTIH USLOVA

Kupovina proizvoda Prodavca nisu mogući bez prihvatanja Opštih uslova, niti je moguće naknadno odustajanje od njihove primene, stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument. 

Ovi Opšti uslovi sadrže i sve informacije koje se online kupcima pružaju pre zaključenja ugovora o prodaji na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija shodno Zakonu o zaštiti potrošača, i primenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda putem bastica.rs servisa, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija između kupca i prodavca, i smatraju se sastavnim delom takvih ugovora. 

Prodavac je ovlašćen da, bez prethodnog obaveštenja, menja sadržaj ovih Opštih uslova, asortiman proizvoda, njihove cene, druge podatke i sav ostali sadržaj na bastica.rs servisu, zbog čega su online kupci dužni da prilikom svake posete pregledaju sadržaj stranica, a posebno Opšte uslove. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca od bilo kakve odgovornosti. Kako su ovi Opšti uslovi sastavni deo ugovora o prodaji na daljinu i i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, te izmene Opštih uslova neće obavezivati online kupca za već isporučene porudžbine. 

Opšti uslovi definišu postupke i pravila čijim prihvatanjem nedvosmisleno potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa eventualnim ograničenjima koja bastica.rs servis nosi sa sobom.

 1. OBRADA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Ako se registrujete na našem bastica.rs servisu, to podrazumeva prenos Vaših podataka o ličnosti. Za obradu Vaših podataka o ličnosti tražimo Vašu saglasnost štikliranjem odgovarajućeg prozora na bastica.rs servisu

Vaša saglasnost za obradu Vaših podataka o ličnosti je dobrovoljna. Međutim, ukoliko ne želite da date saglasnost za njihovu obradu, nećete biti u mogućnosti da se registrujete i koristite bastica.rs servis. 

Takođe, u nekim slučajevima zatražićemo od Vas da date saglasnost kako bismo Vam slali reklame, npr. sniženja, newsletter, itd. Ova saglasnost je takođe dobrovoljna i može se povući u bilo kom trenutku. 

Prodavac se obavezuje da će čuvati i štititi privatnost svih registrovanih korisnika i njihovih podataka na bastica.rs servisu i da ih neće koristiti u druge svrhe koje nisu predmet naručivanja ili staviti na uvid trećim licima. Iako zaposleni Prodavca poštuju privatnost kupaca ovog sajta, treba da znate da ako se od nas na osnovu pozitivnih propisa, od strane nadležnog suda ili zahtevom od strane drugih nadležnih organa za sprovođenje zakona bude zahtevalo da otkrijemo lične podatke, mi možemo to da učinimo.

Za više informacija vezano za obrada Vaših podataka o ličnosti kao što je vrst i način obrade podataka o ličnosti, njihova zaštiti i ostalo, pogledajte našu Politiku privatnosti.

 1. OPIS PROIZVODA I PRODAJNA CENA

Nudimo Vam mogućnost kupovine sledećih proizvoda:

 • GAJBICA 

Ovaj proizvod uključuje minimum 20 isporuka od po prosečno 10kg potpuno zrelog povrća u postupku organske sertifikacije (preko 20 povrtarskih kultura po našem izboru) svake nedelje tokom trajanja sezone (od maja do oktobra) do naznačene adrese kupca, mogućnost doniranja nedeljne gajbice u humanitarne svrhe, prioritetni pristup i popust za radionice i događaje u Baštici.

 • GAJBICA MINI

Ovaj proizvod uključuje minimum 20 isporuka od po prosečno 6kg potpuno zrelog povrća u postupku organske sertifikacije (preko 20 povrtarskih kultura po našem izboru) svake nedelje tokom trajanja sezone (od maja do oktobra) do naznačene adrese kupca, mogućnost doniranja nedeljne mini gajbice u humanitarne svrhe, prioritetni pristup i popust za radionice i događaje u Baštici.

 • BAŠTICA

Ovaj proizvod uključuje sve navedeno u okviru proizvoda GAJBICA i još: plodovi koji Vam se dostavljaju se ubiraju sa ograđene personalizovane baštice (5x10m), mogućnost da sami odaberete do 10 povrtarskih vrsta sa naše liste za prolećnu sadnju, mogućnost da sami učestvujete u radovima u Vašoj personalizovanoj baštici (sadnja, vezivanje, berba), pristup zonama aktivnosti i našem imanju na 20ha kao i besplatne radionice u Baštici.

Nastojimo da sve proizvode opišemo što je tačnije moguće. Opis proizvoda, odnosno njegova osnovna obeležja i prodajna cena istaknuti su ispod svakog proizvoda. 

Cene na za navedene proizvode su navedene u opisu samog proizvoda na bastica.rs servisu i iste su prikazane u valuti EUR i izražene su sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja. Međubankarske transakcije nisu uključene u cenu.

 1. DOSTAVA

Proizvode dostavljamo samo na teritoriji grada Beograda i Novog Sada.

Naše proizvode dostavljamo Vam na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja bez dodatnog troška dostave. 

Isporuku naših proizvoda vršimo periodično (trudićemo se da to bude jednom nedeljno) tokom trajanja sezone, što znači od kraja maja do kraja oktobra (sezona može da varira u skladu sa vremenskim prilikama). O tačnom vremenu isporuke obavestićemo Vas putem telefona/emaila najmanje tri radna dana pre dana isporuke.

Proizvodi se pakuju u adekvatnu ambalažu shodno vrsti poručenih proizvoda, a na način da se uobičajenom rukovanjem isti u transportu ne mogu oštetiti. Proveru ispravnosti proizvoda vrši kupac, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda vizuelnim pregledom proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije da preuzme pošiljku na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu, koju dostavni radnik uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu dostavi Prodavac u skladu sa ovim ugovorom. 

U slučaju da naručenu robu bezrazložno odbijete da primite, ili robu koju Vam dostavimo propustite u dogovoreno vreme da preuzmete, odgovorni ste za štetu koja je nastala na robi, a naše se usluge smatraju izvršenim. Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi ili potpuni gubitak iste usled kvarljivosti robe.  

 1. PLAĆANJE

Sami birate način plaćanja. 

Plaćanje možete izvršiti jednokratno pri čemu ostvarujete dodatni poput od u iznosu od dve mesečne rate za izabrani proizvod, ili na 12 jednakih mesečnih rata i to na način::

 1. Bezgotovinski – uplatom na tekući račun Prodavca (e -banking-om ili putem naloga za uplatu u pošti ili banci);

Plaćanje bezgotovinski na račun Prodavca: Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim instrukcijama i podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrednost narudžbine. Uplatu potom možete izvršiti korišćenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte ili sl.  Po registrovanoj uplati, započećemo s obradom vaše narudžbine.

Za kupce, koji su pravna lica plaćanje se isto vrši isključivo bezgotovinski (detalji takve uplate se nalaze u ugovoru koji mora biti sklopljen sa prodavcem).

 1. DOSTAVA RAČUNA I OSTALIH DOKUMENATA

Ostavljanjem e-mail adrese kupac daje saglasnost da mu se na e-mail adresu odnosno elektronskim putem dostavi specifikacija i potvrda narudžbine, fiskalni račun/i za kupljene proizvode, kao i druga dokumenta koja se odnose na ugovor o prodaji. Izuzetno, fiskalni račun i ostala dokumenta se mogu kupcu dostaviti u štampanoj formi na adresu ili u pošiljci zajedno sa proizvodima, te je kupac upoznat i saglasan da u određenim situacijama umesto elektronskim putem, fiskalni račun i ostala dokumenta može dobiti u štampanoj formi. Prodavac će komunicirati sa kupcima putem e-mail-a, obaveštenjima koja će objavljivati na bastica.rs servisu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

 1. SAOBRAZNOST ROBE

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Roba je saobrazna ugovoru ako:

 • odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao kupcu kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno na ambalaži robe.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Prodavac odgovara za nesaobraznost isporučene robe ugovoru ako:

 • je postojala u času prelaska na kupca, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;
 • se pojavila posle prelaska rizika na kupca, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na kupca;
 • je kupac mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora kupcu bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni zamenom.

 1. REKLAMACIJA I NAČIN REŠAVANJA REKLAMACIJE

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog, isporuke robe u količini i kvalitetu koji nisu ugovoreni, pogrešno isporučene vrste robe i drugih nedostataka, na sledeće načine:

 • Elektronskim putem, na mail adresu Prodavca: reklamacija@vrba.rs
 • Pisanim putem na adresu Cara Iraklija 16, 11000 Beograd

Podaci koje je potrebno dostaviti prilikom ulaganja reklamacije:

 1. Ime i prezime kupca
 2. E-mail kupca
 3. Identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine i/ili računa)
 4. Datum poručivanja
 5. Naziv poručenog proizvoda
 6. Razlog reklamacije

Prodavac je dužan da kupcu izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedene njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Stoga je potrebno da svoju saglasnost date u najkraćem mogućem roku od momenta prijema našeg odgovora na reklamaciju, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema našeg odgovora, kako bi mogli da reklamaciju rešimo u gorepomenutom zakonskom roku. Neblagovremenim davanjem saglasnosti smatra se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih nećemo biti u mogucnosti da u zakonskom roku udovoljimo Vašem zahtevu.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogucnosti da udovolji Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo Vas obavestiti o produžavanju roka za rešavanje reklamacije i da navedemo rok u kome ćemo istu rešiti, kao i pribaviti Vašu saglasnost, koju ste u obavezi dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Rešavanje potrošačkih sporova vansudskim putem 

Pravila za vansudsko rešavanje sporova se odnose samo na sporove između Prodavca i kupca koji je potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ukoliko smatrate da je Vaša reklamacija neosnovano odbijena, možete pokrenuti postupak za vansudsko rešavanje spora kod tela za rešavanje sporova u kome je obavezno učešće prodavca. Pokretanje postupka možete izvršiti preko odgovarajuće službe Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija čije podatke možete naći na sledećoj stranici https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php. Vansudsko rešavanje sporova u skladu sa Zakonom može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga, a prodavac je po zakonu dužan da učestvuje u ovom postupku vansudskog rešavanja potrošačkih sporova pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

 1. PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac koji se smatra potrošačem ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu i ugovora zaključenog izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana prihvatanja ugovora, gde će se datum za prihvatanje ugovora smatrati datum prve uplate na osnovu ugovora, bez navođenja razloga, i bez troškova, osim troškova povraćaja robe i novca, ukoliko je došlo do isporuke robe u pomenutom periodu. Troškove vraćanja robe i novca kupac ne snosi u slučajevima kada dobije oštećen ili pogrešan proizvod.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom datoj na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija. Obrazac izjave za odustanak možete dostaviti putem maila na adresu reklamacija@vrba.rs.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

Molim Vas da imate u vidu da Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama, a imajući u vidu specifičan asortiman robe u našoj ponudi, nemate pravo na odustanak od ugovora ako je u pitanju:

 1. isporuka robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja (kao što je slučaj online narudžbine povrća, voća i drugih prehrambenih namirnica/hrane i isporuka je izvršena na adresu kupca); 
 2. roba koja se nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 3. isporuka robe koja je proizvedena prema posebnim zahtevima kupca ili jasno personalizovana;
 4. isporuka zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke.

Povraćaj sredstava

Ukoliko odlučite da odustanete od ugovora pre prve isporuke proizvoda, Vaša sredstva će Vam biti vraćena najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku. Jedini trošak koji u ovom slučaju imate je trošak povrata novca.

U slučaju povraćaja sredstava za proizvode koje ste platili nekom od platnih kartica, obavezujemo se da povraćaj izvršimo isključivo preko platne kartice kojom ste izvršili plaćanje. Banka će na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice sa koje je proizvod i plaćen. 

Kupac ne može ni u kom slučaju, ni pod kojim uslovima, zahtevati povraćaj sredstava u gotovini za transakciju izvršenu korišćenjem neke od platnih kartica.

Molimo Vas da imate u vidu da ste kao kupac odgovorni za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica upotrebe robe i/ili rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Ukoliko se utvrdi da je umanjena vrednost proizvoda nastupila krivicom Vas kao kupca, procenićemo nivo oštećenja odnosno nivo smanjene upotrebne vrednosti, te u skladu sa procenom, a uz Vašu predhodnu saglasnost, proporcionalno ćemo umanjiti iznos vraćenog novca ili ćemo odbiti vraćanje novca i proizvod će Vam biti vraćen o Vašem trošku.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Prodavac ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran kupcu:

 • Za pravilno ili nepravilno korišćenje bastica.rs servisa, kao i za eventualnu štetu nanešenu opremi koja se koristi za pristup bastica.rs servisu, a koja nastane po tom osnovu, a da je Prodavac nije mogao preduprediti.
 • Za bilo kakvu štetu koju kupac pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem bastica.rs servisa, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na bastica.rs servisu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa bastica.rs servisom.
 • Za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada bastica.rs servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanja Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugih organa, elementarne nepogode.
 • Za kašnjenje isporuke kada su je objektivne okolnosti prouzrokovale.
 • Za tačan broj isporuka i dostava tokom trajanja sezone (osim minimalno definisaog broja isporuka) obzirom da je trajanje sezone, berba i dostava povrća uslovljeni višom silom kao što su ekstremne vremenske prilike, najezda štetočina, poplave, zemljotresi i druge nepredvidive prirodne nepogode izvan kontrole Prodavca, kao i epidemije, štrajkovi, blokade, ratna dejstva, embargo, sankcije kao i svaki događaj, okolnost ili kombinacija događaja i okolnosti, koji izlaze iz kruga redovnih događaja i okolnosti na koje Prodavac nije mogao uticati, odnosno koji nisu prouzrokovani krivicom ili nepažnjom Prodavca.
 • Za štetu koja može nastati kupcu i/ili trećem licu usled neautorizovanog i neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika i dr.). U navedenom slučaju Prodavac neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.

Sve informacije dostupne na bastica.rs servisu se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe u korist trećih lica, niti je dozvoljeno da se neovlašćeno distribuiraju trećim licima. Za eventualne greške, nejasnoće i nepravilnosti objavljene na bastica.rs servisu ne snosimo odgovornost. Informacije dostupne na bastica.rs servisu ne smeju se smatrati osnovom za donošenje jednostranih ocena o odstupanju od sopstvenih očekivanja i opredeljenja.

Poslovne rizike i odstupanje od izražene volje, obe strane u ovom poslovnom odnosu moraju sagledavati realno,sa pažnjom i uz puno međusobno usaglašavanje i razmenu svih činjenica i okolnosti koje za posledicu mogu imati ekonomske posledice i štetu, kako materijalnu tako i ne materijalnu. Prihvatanjem Opštih uslova iskazali ste zapravo saglasnost da prodavca nećete smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na stranicama bastica.rs servisa. Prodavac ne garantuje da će bastica.rs servis uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržati greške ili viruse. Svaki korisnik bastica.rs servisa izričito prihvata korišćenje ovog bastica.rs servisa na svoju sopstvenu odgovornost.

Kada naša stranica www. bastica.rs uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole prodavca, a korisnici našeg bastica.rs sajta na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik, te stoga prodavac nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Deo bastica.rs stranica je predviđen za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usaglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Prodavac nije odgovorana za bilo kakve greške i nepravilnosti marketinških materijala.

 1. USLUGE TREĆIM LICIMA

Usluge koje Vam pruža bastica.rs servis ne podrazumevaju postojanje troškova za računarsku opremu i usluge provajdera za pristup bastica.rs servisu za naručivanje. Prodavac nije odgovoran za telefonske ili bilo koje druge troškove do kojih može doći u ovakvom pristupu. Napominjemo da bastica.rs servis upotrebljavate isključivo na sopstveni rizik. Prodavac ne garantuje za poslovne odnose koje imate sa trećom stranom i ne može se smatrati odgovornim i preuzeti odgovornost za direktne ili indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga mrežnih stranica, portala (servera), programskih paketa (softvera) i Interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računarska mreža koju Prodavac ne kontroliše globalno, već i isključivo u meri u kojoj je koristi za sopstvene potrebe, tako da iz tih razloga ni u kojem obliku ne može garantovati dostupnost bastica.rs servisa (servera) koje direktno ne kontroliše.

 1. FOTOGRAFIJE

Fotografije na bastica.rs servisu su ilustrativne prirode i neke fotografije mogu odstupati od stvarnog izgleda proizvoda iz tehničkih razloga i nemogućnosti prikaza izgleda u prostoru iz svih uglova.

 1. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj bastica.rs servisa zaštićen je i Prodavac ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Slike i tekstovi prikazani na bastica.rs servisu nesmeju se kopirati i koristiti u drugim publikacijama, pisanim ili elektronskim, osim uz izričito odobrenje Prodavca. Korišćenjem materijala sa bastica.rs servisa za, svi korisnici obavezuju se da se u potpunosti pridržavaju ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove bastica.rs stranice, u potpunosti prihvataju obeštetiti prodavca za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa ove bastica.rs stranice od strane korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

 1. MERODAVNO PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

Za svaki spor koji nastane na osnovu ili u vezi sa korišćenje ove internet stranice ili prihvatanjem ili  tumačenja odredbi ovih Opštih uslova primenjivaće se zakoni Republike Srbije, a svi eventualni budući  sporovi rešiće se mirnim putem ili ukoliko to ne bude moguće, pred sudom pri čemu, za rešavanje spora isključivo će biti nadležan sud u Beogradu primenom srpskog prava kao merodavnog.

 1. IZMENE

Ovi Opšti uslovi su doneti i stupaju na snagu 30.03.2023.

Prodavac može jednostrano u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez prethodnog obaveštenja, ažurirati ili izmeniti Opšte uslove radi usklađivanja sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije i sopstvenim potrebama poslovanja. 

O izmenama ćemo kupce obavestiti dostavljanjem izmenjenih uslova. Izmene postaju deo ugovora, ako kupac ne pošalje prigovor u pisanom obliku u roku od 7 dana od prijema obaveštenje da je izmena uključena u ugovor sa Prodavcem. Prigovor u pisanom obliku možete poslati na e-mail adresu: reklamacije@vrba.rs. Tokom trajanja ovog postupka, korisnik ne može koristiti usluge bastica.rs servisa.

Ukoliko bilo koji uslov ili odredba Opštih uslova i predugovornih informacija postane nepunovažna, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti dovedena u pitanje.